HjemOrganisasjonPolitikkSosialistisk FramtidLinker og samarbeidspartnereDebattforum
 • Ytringer
 • Uttalelser
 • Artikler
 • Landsmøter
 • Vedtekter
 • Foredrag
 • Program

 • Logg inn

  Hjem / Politikk / Ytringer

  Ytringer

   

  Hent helikoptrene hjem!

  Vi er mange som lenge har hevda at omlegginga av det norske militæret fra territorialforsvar til deltakelse i NATOs "internasjonale operasjoner" er uheldig både fordi det er ulovlig i forhold til FN-pakten og svekker den norske forsvarsevnen.

  Det er likevel sjokkerende å lese i den nye rapporten fra 22. juli-kommisjonen om hvordan stortinget og regjeringen bevisst har valgt å redusere den nasjonale beredskapen for å trappe opp innsatsen i Afghanistan:

  "Som følge av engasjementet i Afghanistan ble Forsvarets mulighet til å bistå politiet ved akutte behov gradvis redusert fra 2007. Fra 2009 ble den markant redusert da helikoptre ble omprioritert til å delta der... I et regjeringsnotat av 20. februar 2009 framkom det at en forlengelse av beredskapen i Afghanistan ville medføre en svekkelse av helikopterkapasiteten for viktige nasjonale oppgaver som terrorberedskap og støtte til politi og kystvakten".

  Dette betyr at statsmakten bevisst har svekket landets forsvarsevne mot indre og ytre fiender fordi de har prioritert å delta i en ulovlig okkupasjonskrig.

  Det er på tide at norske freds- og forsvarsvenner finner sammen under kravene: Det norske militæret skal brukes til å forsvare Norges befolkning og Norges grenser – hent soldatene hjem!

  Aslak Storaker,
  medlem av Bevegelsen for Sosialisme
  23/8-12

  ------------------------------------------------

  Klassekamp

  Av Edvard Mogstad, historikar og medlem av Bevegelsen for sosialisme

  Anette Trettebergstuen har muligens fått somme ufjelge tilrop under demonstrasjonen mot EUs vikarbyrådirektiv på Løvebakken førre månad.

  Det vi ser no, kampen om vikarbyrådirektivet, er ein klassisk klassekamp, der fagrørsla vil forsvare gamle rettar, kjempa fram og godtekne av folket gjennom generasjonar. Om store delar av Ap’s stortingsgruppe vel å stå på Kapitalen si side i denne kampen, så får vi vone at dei ikkje opplever verre ting enn tilrop.

  Fokuset i media, på tilropa, er eit medvite forsøk på å trekkje merksemda vekk frå hovudsaka: klassekampen – og klassesviket frå høgresida i Ap.

  ----------------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Se ytringer som til nå er publisert